Tafeltennis

Organisator(en): Tafeltennisvereniging De Treffers

De tafeltennisvereniging vindt haar oorsprong in de watersnoodramp van 1953. Het werkvolk wat betrokken was bij de herstelwerkzaamheden was ondergebracht in meerdere bouwketens en in één van die bouwketen kon voor de ontspanning gebruik gemaakt worden van een tafeltennistafel.

Al gauw konden ook dorpsbewoners daarvan gebruik maken en na niet al te lange tijd werd het plan opgevat een officiële vereniging op te richten. Per 1 november 1954 werd dit geformaliseerd en vanaf die datum behoort De Treffers tot het bloeiende verenigingsleven van Melissant en omgeving.

In 1963 verhuisde de club naar verenigingsgebouw Melishof waar ze tot de dag van vandaag nog steeds gehuisvest zijn met de donderdagavond als vaste speelavond. In de jaren zestig en zeventig floreerde de vereniging uitstekend met een mooie mix van jeugd en senioren. Er werden allerlei toernooien en onderling ook een competitie georganiseerd. In het voorjaar van 1983 werd met twee teams voor het eerst deelgenomen aan de NTTB competitie (afdeling Rotterdam), waarna vrij snel ook een derde team werd ingeschreven. Eind jaren tachtig liep het ledenaantal drastisch terug, veel recreanten stopten er mee omdat teveel aandacht besteed zou worden aan het competitiegebeuren. Gelukkig ontplooide een nieuw bestuur allerlei initiatieven om meer leden en meer financiën te verkrijgen en zorgde het er tevens voor dat er een hechtere band ontstond tussen competitiespelers en recreanten. Er werden contacten gelegd met andere verenigingen voor vriendschappelijke wedstrijden en ook de jeugdbegeleiding kreeg een nieuwe impuls. Langzamerhand nam het aantal leden weer toe en ging de club weer beter draaien, niet alleen financieel maar zeker ook qua spelniveau. Midden jaren negentig werd contact gelegd met de Duitse tafeltennisclub Falken Moers, wat resulteerde in een jaarlijks terugkerende happening in de vorm van een weekendje tafeltennis, het ene jaar in Nederland en het andere jaar in Duitsland. Dat contact is er nog steeds, maar de weekendjes zijn sinds een paar jaar verleden tijd, met name doordat de leeftijd van de Duitse spelers een rol is gaan spelen.

Thans heeft De Treffers 55 leden (opmerkelijk is dat meerdere leden ook van buiten het eiland komen) met op dit moment helaas wat weinig jeugdleden. Er spelen zes teams in de NTTB competitie, waarvan er twee zelfs uitkomen in de eerste klasse.

Tijdens GO Sports 2020 zal een tafeltennistoernooi georganiseerd worden.

Voor nadere informatie

Telefoon (06) 22 00 66 74
Contactpersoon Klaas Grinwis
www.ttv-detreffers.nl

Op welke dag(en) vindt deze sport plaats?